Hem
Företaget
Kontakt
CV
RawXplorer
Renässansen i IT-Revolutionens kölvatten

Boktryckarkonsten är ansedd som en av mänsklighetens största landvinningar. Den möjliggjorde vetenskaplig och kulturell samverkan över nationsgränser. Dagens renässans, i form av IT-revolutionen, möjliggör samverkan oberoende av tid och rum. Denna nya frihetsgrad kommer medföra samarbetsformer vi aldrig tidigare har upplevt. 

 

LEISY Visar Vägen

Lennkvist Info. Systems ska vara en föregångare i att som ett enmansföretag leverera tjänster och produktlösningar som tidigare endast kunnat uppnås via stora organisationer. Hur!? Genom Internet som arena och komponenter som verktyg.  "Markservice" som administration och försäljning representerar en icke önskvärd over-head. Informationsteknologin med Intranet kommer till stor del göra dessa tjänster överflödiga vid försäljning av IT-tjänster. Mjukvaru- komponenter och OOP medför klart definierade gränssnitt mellan utvecklare och användare, och kommer bli lika betydande som integrerade kretsar var för datorerna.

Kvalitetskontrollsystem hos AB Sandvik Steel 

Finvalsverket hos AB Sandvik Steel är världsledande p?borrstål och ställer höga krav p? kvalitetssäkring. Lennkvist Info. Systems har för Sandviks räkning utvecklat och tagit i drift ett distribuerat materialföljnings- och provtagningssystem. Systemet ger Sandvik möjlighet att kontrollera och analysera produktionen av borrstål och garantera deras kunder att leveranserna håller högsta kvalitet. Systemet är baserat p?SQL Server, ActiveX och DCOM, och är utvecklat med MS Visual Studio.

Senast uppdaterad
Copyright ?1999-2003 Lennkvist Information Systems AB