Hem
Företaget
Kontakt
CV
RawXplorer
CURRICULUM VITAE - Peter Lennkvist

Under de senaste 15 åren har jag jobbat med teniska och industriella IT-lösningar. Till övervägande del har lösningarna baserat sig på Intel/Windows teknik. Applikationerna har varierat allt från cornflakestillverkning till analys av temperaturdata i digitala IR-bilder.

Sedan början av 90-talet har jag arbetat med och förespråkat för användandet av de facto standarden MS Windows i produktionen. Merparten av tiden går åt till programmering, systemering och inlärning av ny teknik. Förstudier, upphandlingar och projektledning är också vitala moment i verksamheten.

Teknik och verktyg som jag har erfarenhet av är följande:

  • MS Win32 API,  MFC
  • COM (MFC, ATL och Win32) och OPC
  • MS Visual Studio .NET, Visual C++, Visual Basic, SIMULA, Pascal
  • MS Visual Interdev, MS Frontpage
  • IIS, HTML, ASP, MTS, JSrcipt, VBScript
  • ORACLE, ACCESS och SQL Server
  • SCADA systemen InTouch och FIX
  • Underhållssystemet Maximo
  • Adobe Photoshop & Illustrator

På senare tid har jag blivit mer fascinerad av digital bildhantering och är övertygad om att marknaden kommer att fortsätta växa för mjukvara som inriktar sig på "prosumer" fotografen.

Arbetat har även inneburit intern och extern marknadsföring av ny teknik/tjänster och dess möjligheter i industrin. Har då bl.a. varit talare på seminarier och utställare på mässor.


 

Anställningar
1999- Lennkvist Information Systems AB
Jobbar som egenföretagare för att kunna koncentrera mig på det som är intressant (teknik och kundrelationer). Målet är etablera kontakt med en handfull kunder för ren konsultation samt att utveckla och utföra rena systemleveranser.
1992-1999 Awetek Konsult AB
Etablerade ett nytt kontor i Stockholm med inriktning på data-konsulting. Har som filialchef haft budget- och resultatansvar, personalansvar samt marknadsföring- och försäljningsansvar.

Varje medarbetare fick ta ett stort personligt ansvar i sina kundkontakter, varför jag för det mesta kunde koncentrera mig aktivt i programmering och systemering i aktuella projekt.

Vi jobbade framförallt mot stålindustrin - då Awetek har sitt ursprung i Avesta Sheffield.
1989-1992 Bergman & Co AB
Anlitades för att vara med och bygga upp en verksamhet med inriktning på PC-baserade SCADA system (Supervisory Control And Data Acquisition).

Arbetet omfattade programmering i DOS och Windows. Marknadsföring, framtagande av förstudier och förfrågningsunderlag ingick också i sysslorna.

Våra kunder var till dominerande del inom livsmedels- och stålindustrin.

Back To Top

Ett Urval Av Projekt

Digital Råbildskonverterare, Lennkvist Info. Systems AB
Behov Bättre arbetsflöde vid digital råfotografering med Canons kameror.

Lösning Utvecklade användarvänlig programvara med "shell extension" för behandling av digitala bilder med Visual C++, ATL & MFC.


OPC Server för ABBs VIP protokoll, ERASteel Kloster ABB
Behov Ett snabbt och standardiserat kommunikationsgränssitt mot ABB's styrsystem, att användas för materialföljning och InTouch HMI.

Lösning Utvecklade en OPC Server i VC++ baserad på ABB's VIP protokoll.


Loggning av maskiners utnyttjandegrad, ERASteel Kloster AB
Behov Hitta flaskhalsar i produktionen genom att registrera drifttider och stopporsaker.

Lösning Grafiskt användargränssnitt med OPC anslutning till maskiners styrsystem, utvecklat med Visual C++. Drifttider registreras och stopporsaker anges av operatör.


ThermaCAM Researcher, FLIR Systems AB
Behov Uppgradering av program för IR-analys i realtid.

Lösning Vidareutvecklade befintlig mjukvara i Visual C++ & MFC.


ThermaCAM Reporter Basic, FLIR Systems AB
Behov Behov av ett billigare alternativ till befintligt rapport-genereringsprogram.

Lösning Ett nytt program, baserat på befintliga funktioner, utvecklades med Visual C++ & MFC.


Produktionsstyrsystem, Avesta Sheffield - KBR

Behov Ökad produktion, rationalisering av manuella operatörsinsatser samt integration med Avesta Sheffields gemensamma planeringssystem.

Lösning Klient/Server lösning med materialföljning utvecklat i C++ och Win32 API. Klienter bestående av Visual Basic och InTouch. Klientkommunikation via Winsocket och DDE. Datautbyte med planeringssystem via Oracle ODBC. Stödprogram utvecklade med MFC. Kommunikation med styrsystem via seriell kommunikation, fältbuss samt Arcnet.


OPC Server för Värmekameror, FLIR Systems AB

Behov Krav på ett generellt kommunikationsgränssnitt för överföring av temperaturdata från värmekameror till SCADA system.
Lösning Framtagande av OPC Server baserad på befintliga kommunikationsdrivrutiner för värmekameror.


FireWire(1394) för Värmekameror, FLIR Systems AB

Behov Krav att kunna överföra temperaturdata med IR-bilder via FireWire och DV (Digital Video) protokollet.
Lösning

DCOM Server med MS DirectShow plus Filter för temperaturdata.  Maximo-integration, FLIR Systems AB

Behov Krav att kunna registrera IR-bilder i underhållssystemet Maximo.
Lösning

Framtagande av Web-lösning med nerladdning och presentation av IR-bilder.   


Produktionsstyrsystem, AB Sandvik Steel - Ämnesbehandling
Behov Krav på minskade ledtider, personalrationaliseringar och automatisk avrapportering till överordnat ekonomisystem.

Lösning Klient/Server lösning med SQL Server i botten. Visual Basic klienter med Winsocket kommunikation (C++) för händelsestyrd klientuppdatering. Inläsning av körplan och avrapportering till IBM Mainframe via FTP.

Material- och rapporteringssystem, ABB Industrial Systems
Behov Ett prisvärt alternativ till ett existerande UNIX-system.

Lösning Klient/Server lösning med basfunktionalitet tillgängligt via DLL moduler utvecklade med Win32 API och C++. Klientkommunikation via Winsocket. Varje leverans skräddarsys med Visual Basic som RAD.

Kvalitetssystem, Avesta Sheffield - Nyby
Behov Att till tunnplåtslinjerna anskaffa datoriserad registrering av avvikelser på producerade band.

Lösning Windows NT Tjänst utvecklad med C++ och Win32 API för materialföljning, kommunikation och rapportering. ActiveXer utvecklade med MFC för arbetsorderlista och registrerade avvikelser. Visual Basic som RAD. Winsocket för kommunikation med planeringssystem.

 

Materialföljnings och kvalitetssystem, AB Sandvik Steel - Finvalsverket
Behov Att till sina borrstålskunder leverera kvalitetsrapporter samt kunna spåra varje ämnes temperatur i valsverkets olika zoner.

Lösning MS Windows, SQL Server databas och Visual Basic klienter. ATL utvecklade COM/DCOM-komponenter för materialföljning. Seriell kommunikation för temperaturläsning från styrsystemet Simatic.

 

Processövervakningsystem, Arla Färskvaror - Örebro
Behov Mediaövervakning för energibesparande syfte samt att snabbt kunna åtgärda produktionsstörningar.

Lösning MS Windows, SCADA systemet InTouch, Visual Basic och Telefrangs fältbussystem uppkopplad till Securitas larmcentral.

 

Komponentbaserad processövervakning, Avesta Sheffield - KBR
Behov Pilotprojekt med framtagande av prototyper för utvärdering av COMs potential i produktionen.

Lösning OPC Servrar (OLE for Process Contol) utvecklade med C++ och Win32 API för kommunikation med process.

Ritprogram utvecklat med MFC för konstruktion av dynamiska processbilder.

ActiveXer för läsning av OPC Servrar samt presentation av processbilder.

COM DLL utvecklat med ATL att användas av ASP och VBScript för åtkomst av data via OPC Servrar.

En hemsida utvecklad med Visual Interdev och Frontpage för implementation av ovan nämnda komponenter.

Back To Top

Utbildningar

1983-1988


Civilingenjörsexamen
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.Farkostteknisk Linje (T)

Examensarbete vid University of Florida, USA

Miljöpraktik hos Landert Motoren AG, Schweiz

1982 Juridikstudier på Stockholms Universitet

1982-1983 Värnplikt som aspirant i flottan

1977-1981 Tekniskt Gymnasium, Elteknisk inriktning

1979-1980 High School Diploma, Lake Roosevelt High School, Wa, USA

 

Senast uppdaterad
Copyright © 1999-2003 Lennkvist Information Systems AB