Hem
Företaget
Kontakt
CV
RawXplorer
Att till industrin leverera tjänster, kunnande och produktlösningar inom MS Windows - speciellt inom Microsofts komponentmodell COM

LEnnkvist Information SYstems AB är ett enmansföretag etablerat i mars 1999. LEISY ska med 11 års konsulterfarenhet inom Windows etablera sig på två ben. Det ena är ett nära samarbete med en handfull kunder för konsultuppdrag. Det andra benet ska erbjuda produktlösningar för försäljning, företrädesvis som komponenter.

LEISYs mål är att - som en föregångare inom den nya ekonomin - erbjuda kvalitativa IT-tjänster snabbast och mest kostnadseffektivt. Detta uppnås genom kunskap, kompetens och erfarenhet, tillsammans med direktkommunikation och minimala overhead- kostnader.

Tjänster

Lennkvist Information Systems AB jobbar alltid utifrån kundens behov och låter tekniken anpassa sig därefter - istället för tvärtom. LEISY hjälper Er att tolka innebörden av den nya tekniken och hur den realiseras på bästa möjliga sätt.

Vi jobbar oftast på projektbasis med klart definierade leveransgränser. Därvidlag ser vi gärna att projekten utförs till fastpris. LEISY finns tillgängligt för projektets samtliga faser:

 • Förstudie
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Systemering
 • Programmering
 • Test
 • Drifttagning
 • Dokumentation
 • Utbildning
 • Senast uppdaterad
  Copyright © 1999-2003 Lennkvist Information Systems AB